Поточна діяльність | Консультативний центр «Пізнайко» | Положення про Консультативний центр
Положення про Консультативний центр

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БАТЬКІВ АБО ОСІБ,

ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, І ДІТЕЙ ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ СІМ’Ї

(положення про консультативний центр розроблено відповідно до наказу МОН молодьспорт України від 30.06.11 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей які виховуються в умовах сім’ї»)

 

1. Загальні положення

 

1.1. Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї ( далі - Консультативний центр), організовано при Курилівському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Калинка» Курилівської сільської ради, що реалізує освітні програми дошкільного виховання та районних методичних кабінетах.

1.2. Консультативний центр в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОНмолодьспорт, рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.3. Консультативний центр створено для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4. Консультативний центр - це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

 

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

 

2.1. Мета створення Консультативного центру:

- забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

- надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2. Головні завдання Консультативного центру:

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних і психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

- сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 

 

3. Організація діяльності Консультативного центру

 

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

- організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють;

- організація заочного консультування через листування та в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

- соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї ;

- вікових, психофізичних особливостей дітей;

- психологічної готовності до навчання у школі;

- профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

- організація ігрової діяльності;

- організації харчування дітей вдома;

- створення умов для загартування і оздоровлення;

- соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться в підгрупах і індивідуально.

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам, або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультативного центру: вихователя, практичного психолога, сестри медичної.

3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі яких організовано його діяльність.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

- журнал реєстрації звернень;

- план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником методичного кабінету управління освіти або керівником навчального закладу, на базі якого функціонує даний центр;

- аналіз роботи за рік.

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється керівником навчального закладу, на базі якого організовано його діяльність.

 

Переглядів: 99
Дата публікації: 15:24 23.02.2016