Поточна діяльність | Методична сторінка | Завдання педагогічного колективу на 2015/2016 навчальний рік та оздоровлення
Завдання педагогічного колективу на 2015/2016 навчальний рік та оздоровлення

Завдання педагогічного колективу на 2015/2016 навчальний рік та оздоровлення

 

Пріоритетні завдання на 2015/2016 навчальний рік:

- формування основ здорового способу життя, забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;

- патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

- екологічне виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей;

- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника.

 

Пріоритетними напрямками роботи колективу вважати:

- оновлення змісту навчально-виховного процесу, що передбачає забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства, вимог Базового компонента дошкільної освіти;

- формування компетентності дошкільника у мовлене вій діяльності, забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу», спрямованих на узгодженість життєво необхідних знань, умінь та навичок дошкільника з його особистими потребами, інтересами, бажаннями, прагненнями;

- оздоровлення дошкільників з використанням традиційних та нетрадиційних технологій.

 

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності є:

оновлення матеріальної бази, її модернізація відповідно до державного стандарту.

Переглядів: 109
Дата публікації: 16:30 25.02.2016